สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี (HS2AC) (52021)
Chon.jpg
Description สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี (HS2AC)
Website unspecified
Country Chonburi Thailand
Reflector XLX520L
Bridged to
D-Star Yes Tetra No
P25 No Analog No
Wires-X No YSF Yes
Facts about "TalkGroup/52021"
Bridged analogfalse +
Bridged dstartrue +
Bridged p25false +
Bridged tetrafalse +
Bridged wires-xfalse +
Bridged ysftrue +
CountryChonburi Thailand +
Descriptionสมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี (HS2AC) +
ImageChon.jpg +
Nameสมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี (HS2AC) +
ReflectorXLX520L +
Talkgroup52021 +