Haiti Creole (372)
Htf.jpg
Description Haiti Nationwide TalkGroup
Website https://www.qrz.com/db/HH2MJF
Country Haiti
Reflector None
Bridged to
D-Star No Tetra No
P25 No Analog No
Wires-X No YSF NoTG372 Haiti Creole

First Haitian DMR Talkgroup

Nationwide

Byenvini sou Haiti Creole (372)!

DMR talkgroup ke tout Ayisyen yo rankontre a.

Vini pratike kreyòl Ayisyen an sou talkgroup sa a.

Ou ka jwenn nou sou lòt sistèm yo tou:


- SYSTEM FUSION/C4FM: FCS003/085

- WIRES-X ROOM: 40912

- D-STAR DCS002 H

- EchoLink Node: 856160

- Peanut/Pistach: KREYOLHT